Contributie:  per jaar: € 35,00 voor leden van de PV van APG, en € 59,00 voor niet-leden/introducés

Het rekeningnummer van de club:  NL46INGB0005296944 t.n.v. TWC ABP de Linde.